Бабаев Тофик

Babayev Rafiq Fərzi oğlu

31.03.1936 – 19.03.1994
  • СССР
  • Азербайджан
Бабаев Тофик